Regulamin sali bilardowej

1. Za powierzony  sprzęt  odpowiada gracz przy stole.

2. Za zniszczenie sprzętu gracz ponosi odpowiedzialność materialną w wysokości:

–  złamanie kija zwykłego lub jego uszkodzenie – 50zł
–  złamanie kija skręcanego lub jego uszkodzenie – 200 zł
– uszkodzenie sukna – 1000 zł  (uszkodzenie sukna powodujące konieczność jego wymiany, np. oblanie napojem, przypalenie papierosem, celowe uszkodzenie)
– uszkodzenie bili – 50 zł
– zbicie szyby w lampie nad stołem bilardowym-50 zł

3. W przypadku otrzymania uszkodzonego sprzętu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie personelu lokalu.

4. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz podchodzenia do stołów bilardowych z rzeczami  mogącymi spowodować ich uszkodzenie lub zabrudzenie.

5.  Na stołach bilardowych obowiązuje zakaz stawiania popielniczek, szklanek oraz wszelkich innych przedmiotów nie będących sprzętem do gry.

 

6. Obsługa kręgielni ma prawo:

– odmowy udostępnienia stołu do gry osobom nietrzeźwym lub zachowującym się nieodpowiednio
– wyproszenia z lokalu osób nie przestrzegających niniejszego regulaminu lub przeszkadzających w grze innym użytkownikom lokalu
– przerwania gry osobom nie przestrzegającym niniejszego regulaminu bez prawa zwrotu należności za pozostały czas gry i żądania natychmiastowego rozliczenia się z powierzonego sprzętu

7. Stoły udostępniane są do gry przez obsługę kręgielni po uprzednim zostawieniu dowodu tożsamości.

8. Opłaty za wynajem stołów regulowane są cennikiem dostępnym przy recepcji lub u obsługi lokalu.

9. „Bowling Słowianka” zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.