Kręgielnia Bowling Słowianka

1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni. Oraz korzystać z oferowanych usług, powinny zapoznać się z regulaminem, zasadami korzystania kręgielni i cennikiem.

2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach i przyjmowane są na pełne godziny. W przypadku rezerwacji toru należy zgłosić się na 10 minut przed zarezerwowanym czasem. Po upływie 10 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.

3. Rezerwacje mogą być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub osobiście po uprzednim podaniu nazwiska osoby rezerwującej (nazwa firmy) oraz numeru telefonu kontaktowego.

4. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach i przyjmowane są na pełne godziny. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry

5. Zakupienie gry jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.

6. Kręgielnia Bowling Słowianka zastrzega sobie prawo do przesunięcia czasu gry do 30 minut z przyczyn technicznych.

7. Potwierdzeniem rezerwacji jest:

  • wpłata zadatku za rezerwację wybranej usługi rekreacyjnej w wysokości 50% w wyznaczonym terminie
  • opłata całości rezerwacji wybranej usługi rekreacyjnej w wyznaczonym terminie


8. Zadatek i opłata za całość rezerwacji są bezzwrotne.

9. Opłaconą rezerwacje można przenieść na inny termin (do 2 miesięcy) tylko jednokrotnie, z zachowaniem minimum 24-godzinnego wyprzedzenia.

10. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.

11. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia bowlingowego, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia jest pobierana opłata.

12. Przed rozpoczęciem gry należy upewnić się czy maszyna jest włączona, ustawiła kręgle a barierka zgarniająca kręgle jest uniesiona. Rzucanie kuli na nieprzygotowanym lub wyłączonym torze podlega karze umownej w wysokości 100 zł.

13. Kulę należy toczyć po torze, zakazuje się rzucać nią do góry.

14. Gracz może rzucać tylko jedną kulą. Kara za nieprzestrzeganie wynosi 100zł.

15. W sytuacji wystąpienia awarii maszyny kręgielni, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów oraz niezwłocznie zgłosić to do obsługi kręgielni.
Czas usunięcia usterki liczony od momentu zgłoszenia dla obsługi kręgielni, zostanie doliczony nieodpłatnie do czasu wykupionego.

16. W przypadku niestosowania się do zasad regulaminu pracownik ma prawo zatrzymać grę lub w skrajnych przypadkach zakończyć grę bez zwrotu zapłaconej kwoty.

17. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz zasady korzystania z kręgielni mogą być wyproszone z lokalu.

18. Na terenie kręgielni zabrania się:

  • palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych
  • wnoszenia własnych napojów oraz wszelkiego rodzaju żywności
  • wstępu osobom których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • przebywania zwierząt


19. Kręgielnia Bowling Słowianka nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.

20. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu kręgielnia Bowling Słowianka nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

21. Za zniszczenia, zgubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości wyposażenia.

22. Teren lokalu jest monitorowany. Właściciel kręgielni zapewnia iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i będzie ewentualnie wykorzystywany do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do osób, które nie stosują się do regulaminu oraz zasad korzystania z kręgielni.

23. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek
Uszczerbku na zdrowiu, właściciel lokalu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom nieprzestrzegającym zasad korzystania z kręgielni lub osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.

24. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie (dzieci) odpowiadają za dzieci oraz wszelkie szkody spowodowane przez nie.

25. Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia poza obiekt kręgielni w obuwiu bowlingowym.

26. Wszelkie nieuregulowane w regulaminie sprawy rozstrzyga właściciel Bowling Słowianka lub osoba do tego uprawniona (np. Menedżer) i jest to jego autonomiczna decyzja.

27. Kręgielnia Bowling Słowianka zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.

Rezerwacja:
tel. +48 95 733 85 44 | +48 790 798 898

co możemy zaoferować?

Do dyspozycji naszych gości umożliwiamy wynajęcie sali konferencyjnej wyposażonej w pełni w sprzęt multimedialny. W przerwach oferujemy serwis kawowy, drobne słodkości a po zakończonym szkoleniu proponujemy grę w kręgle.

Bogate menu, które posiadamy w naszej ofercie możemy podać w różnych formach:

  • w formie kolacji lub obiadu przed lub w trakcie gry w bowling
  • w formie przekąsek podawanych przy torach w trakcie gry w bowling
  • kolacja w formie szwedzkiego stołu podanego przy torach w trakcie gry w kręgle


Lokal możecie wynająć Państwo w całości bądź też w jego wydzielonej części. My zaś gwarantujemy wam przyjazną atmosferę, atrakcyjną indywidualnie negocjowaną cenę oraz milą i profesjonalną obsługę.

Jeśli chcą Państwo zorganizować spotkanie biznesowe, integracyjne lub inne połączone z cateringiem, umożliwiliśmy Państwu stworzenia indywidualnego zamówienia przy pomocy kalkulatora.

kalkulator imprez firmowych