Regulamin kręgielni

Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni, oraz korzystać z oferowanych usług, powinny zapoznać się z regulaminem, zasadami korzystania kręgielni i cennikiem.

Na terenie kręgielni zabrania się:

1.  wnoszenia własnych napojów oraz wszelkiego rodzaju żywności
2. wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
3. przebywania  zwierząt
4. rezerwacje mogą być zgłaszane telefonicznie, mailowo lub osobiście, po uprzednim podaniu nazwiska osoby rezerwującej ( nazwa firmy ) oraz numeru  telefonu kontaktowego.
5. tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
6. w przypadku braku innych rezerwacji istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze kręgielni.
7. w przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
8. po upływie 10 minut od ustalonego czasu rezerwacja zostaje anulowana.
9. czas gry kontrolują klienci, personel nie odpowiada za przekroczony czas gry klientów. po przekroczeniu czasu gry w kręgle gra naliczana jest według systemu minutowego.
10. kręgielnia „Bowling Słowianka”  zastrzega sobie możliwość opóźnienia rozpoczęcia gry wynikającego z awarii technicznej kręgielni.
11. na jednym torze może grać maksymalnie 8 graczy.
12. na rozbieg ma prawo wchodzić jednorazowo tylko jeden gracz, który badzie aktualnie oddawał rzuty.
13. rzut kuli należy wykonywać w taki sposób, aby wypuszczenie kuli z ręki odbywało się na wysokości nie wyższej niż 15 – 20 cm. od powierzchni toru i rozbiegu.
14. kule należy rzucać wyłącznie przy wyświetlonym zielonym świetle na ścianie przedniej maszynowni. rzuty wykonujemy wyłącznie jedną kulą (w przypadku rzutów kilkoma kulami  gra zostanie przerwana).
15. zabrania się zatrzymywanie i branie kul  toczących się na całej powierzchni torów oraz rynien powrotnych za linią spalonego.
16. w przypadku wystąpienia awarii maszyny kręgielni, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów oraz niezwłocznie zgłosić to do obsługi kręgielni. czas usunięcia usterki liczony od momentu zgłoszenia dla obsługi kręgielni, zostanie doliczony nieodpłatnie do czasu wykupionego.

17. zabrania się spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu.
18. wolno grać jedynie w specjalnym obuwiu, które wydawane jest w recepcji.
19. zabrania się wychodzenia poza lokal w obuwiu bowlingowym.
20. nie przekraczaj linii spalonego, między torem a polem rozbiegu.
21. zabrania się wchodzenia na boczne strony powierzchni kręgielni pokrytej wykładziną  wzdłuż toru nr 1 i 6.
22. w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel lokalu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom nieprzestrzegającym zasad korzystania z kręgielni lub osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.
23. osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz zasady korzystania z kręgielni mogą być wypraszane z lokalu.
24. dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. osoby, pod których opieką  znajdują się osoby małoletnie ( dzieci ), odpowiadają za dzieci oraz wszelkie szkody spowodowane przez  nie.
25. kręgielnia bowling słowianka nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze.
26. w przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu kręgielnia bowling słowianka nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
27. za zniszczenia, zgubienia elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości wyposażenia.
28. teren lokalu jest monitorowany. właściciel kręgielni zapewnia iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i będzie ewentualnie wykorzystywany do pociągnięcia odpowiedzialności w stosunku do osób, które nie stosują się do regulaminu oraz zasad korzystania z kręgielni.
29. Potwierdzeniem rezerwacji jest:
*wpłata zadatku za rezerwację wybranej usługi rekreacyjnej w wysokości 50% w wyznaczonym terminie
*opłata całości rezerwacji wybranej usługi rekreacyjnej w wyznaczonym terminie

Zadatek i opłata za całość rezerwacji są bezzwrotne.
– opłaconą rezerwacje można przenieść na inny termin (do 2 miesięcy) tylko jednokrotnie, z zachowaniem minimum 24-godzinnego wyprzedzenia.
– wszelkie nieuregulowane w regulaminie sprawy rozstrzyga właściciel bowling słowianka lub osoba do tego uprawniona (np. Menedżer) i jest to jego autonomiczna decyzja.
30. „Bowling Słowianka” zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego regulaminu.